Rekrytering och bemanning

VÅRT MÅL? Bästa bemanning och rekrytering mot skola och andra områden

Vi är nischade inom skolvärlden och erbjuder uthyrning av personal och rekryteringar som består av: kuratorer, psykologer, specialpedagoger, skolsköterskor, studie- och yrkesvägledare, rektorer samt lärare.

Övriga branscher är lika viktiga för oss och vi kan därför hjälpa er med vad ni än har för behov! Vi är er trygga samarbetspartner!

Bemanning och rekrytering – arbetsgivare

Att det finns utmaningar i skolan är de flesta överens om. Skolsverige har nu insett att skolorna behöver stärka med behörig personal och personal som brinner för sitt arbete. Frågan är hur man ska lösa personalbristen?

Detta har Instep Sverige uppmärksammat och stor respekt för. Då vi har erfarenhet från skolans värld och har arbetat som kurator på både grund- och gymnasieskola samt med myndighetsutövning.

Med denna erfarenhet ser vi också hur samarbetet kan förbättras samt vilka hinder som finns och som kan försvåra och skapa problem. Vi ser ett behov i skolans värld som innebär att ha behörig och kompetent personal samt personal på plats. Personal med ett gemensamt intresse för barn och ungdomar.

Rekryteringar kan ta tid och kräver mycket energi. Vi vill underlätta för skolorna så att personal på skolan kan fokusera på arbetet med att utveckla lärandet hos elever.

Vi blir er HR avdelning och kan underlätta personalhantering, frånvarohanteringen och allt som rör rekryteringsprocessen.

Behöver du hjälp på heltid eller deltid, lång sikt eller kort sikt så kan vi hjälpa dig gällande ert behov av personal på er skola. Vi skräddarsyr ett upplägg helt utifrån skolans behov!

Vid rekrytering:
Fördelarna med att samarbeta med Instep Sverige innebär att:

 • Ni sparar tid
 • Rätt person på rätt plats
 • Kvalitetssäkrad och kompetent personal

Vid bemanning slipper ni:

 • Kostnader i samband med sjukskrivning
 • Löne- eller annan administration vilket ger tids- och kostnadsbesparingar
 • Personalansvar
 • Minskad ekonomisk risk
 • Risken för fel rekrytering

 

 • Kontaktinfo

 • Företagsinfo

 • Genom att klicka på "Ansök" accepterar jag insteps villkor och integritetspolicy

Ändra språk

Språk