Telefon: 0709-793974

bemanning & rekrytering

Vi erbjuder bemanning & rekrytering till företag. Olika branscher är viktiga för oss och vi kan därför hjälpa er med de behov ni har. Vi är er trygga samarbetspartner! Genom innovativa lösningar, fokuserar vi på att samarbetet ska innebära att alla inblandade parter utvecklas tillsammans.

Tillsammans skapar vi förutsättningar på arbetsmarknaden.

Rekryteringar kan ta tid och kräver mycket energi. Vi vill underlätta för företag så att personal i verksamhet kan fokusera på sina arbetsuppgifter.

Vi blir er HR avdelning och kan underlätta personalhantering, frånvarohanteringen och allt som rör rekryteringsprocessen.

Behöver ni hjälp på heltid eller deltid, lång sikt eller kort sikt så kan vi hjälpa er rekrytera rätt kompetens eller bemanna med konsulter som matchar er kravprofil.

Vi skräddarsyr ett upplägg helt utifrån ert behov!

Vid rekrytering:
Fördelarna med att samarbeta med Instep Sverige innebär att:

 • Ni sparar tid
 • Rätt person på rätt plats
 • Kvalitetssäkrad och kompetent personal

Vid bemanning slipper ni:

 • Kostnader i samband med sjukskrivning
 • Löne- eller annan administration vilket ger tids- och kostnadsbesparingar
 • Personalansvar
 • Minskad ekonomisk risk
 • Risken för fel rekrytering

Vår specialitet

Instep är nischade inom skolvärlden och erbjuder uthyrning av personal och rekryteringar med specialitet mot skolor, som består av: kuratorer, psykologer, specialpedagoger, skolsköterskor, studie- och yrkesvägledare, rektorer samt lärare.

Vi arbetar utifrån erfarenhet från skola. Med denna erfarenhet ser vi också hur samarbetet kan utvecklas samt vilka lösningar som finns på de frågeställningar som uppkommer. Vi ser ett behov i skolans värld som innebär att ha behörig och kompetent personal samt personal på plats. Personal med ett gemensamt intresse för att alla människor ska lyckas.

Kontakta oss

 • Kontaktinfo

 • Företagsinfo

 • Behöver ni konsultation, bemanning & eller rekrytering?
 • Genom att klicka på "Ansök" accepterar jag insteps villkor och integritetspolicy

Ändra språk

Språk