Varför Instep?

Instep Sverige är ett innovativt företag som verkligen ser människors utmaningar i jakten på arbete. Vi tar deras utmaningar på allvar och vill förändra förutsättningarna på arbetsmarknaden genom att skapa långsiktiga och hållbara lösningar. Vi ser även utmaningarna som arbetsgivarna har med att hitta rätt kompetens till sitt företag. 

Utmaningar som de flesta företag kan ha är samsyn av företagets och personens värderingar, personlighet ska fungera med företagskulturen samt att erfarenhet och kompetens ska matcha tjänsten.  

Det finns ingen universal lösning för arbetslöshet, människor är dynamiska och vi behöver därför arbeta med individuella lösningar för att varje individ ska få det stöd de behöver. Arbetslöshet klingar negativt och riskerar att stigmatisera grupper i samhället. Därför arbetar Instep Sverige aktivt med innovativa lösningar för att bryta den onda cirkeln som kan leda till utanförskap och dess följder.

Vi på Instep Sverige ser att arbetslösa inte får gehör för sina känslor som blir negligerade under tiden som arbetslös. Vi får ofta höra att de känner sig små i situationen. Denna känsla vill vi motarbeta. 

Instep Sverige har ett fantastiskt team bestående av; beteendevetare, socionomer, utbildade coacher och studie- och yrkesvägledare. Vi tror att dessa yrkeskategorier besitter rätt kompetens för att bryta utanförskap och stigmatisering.

Välkommen till oss på Instep Sverige som delar vår passion om människors utmaningar av att hitta rätt arbetsgivare. Här får du ta del av våra talanger från världens alla hörn. Vi krånglar inte till det utan förenklar för alla parter. Med samhällsförberedande åtgärder vill vi skapa hållbara lösningar som gynnar både individer och företag.  

/ Mensur & Kriv
Instep Sverige

Ändra språk

Språk