Telefon: 0709-793974

Varför Instep?

Instep Sverige är ett innovativt företag som aktivt arbetar med att finna lösningar på arbetsmarknaden. Vi tar utmaningar på allvar och vill förändra förutsättningarna på arbetsmarknaden genom att skapa långsiktiga och hållbara lösningar för både individer och företag.

Vi ser till att företag och individ har samsyn gällande värderingar, personlighet och företagskultur samt att erfarenhet och kompetens ska matcha tjänsten.

Företag och människor har olika behov därför arbetar vi med individuella lösningar för att varje part ska få det stöd de behöver. Då behoven är olika arbetar Instep Sverige med innovativa lösningar för att utveckla arbetsmarknaden.

Vi på Instep Sverige ser till att arbetssökanden kan drömma stort och nå sin fulla potential, bli en del av arbetsmarknaden och därmed vara med på vår resa i att också utveckla den.

Instep Sverige har ett fantastiskt team bestående av; beteendevetare, socionomer, utbildade coacher och studie- och yrkesvägledare. Vi tror att dessa yrkeskategorier besitter rätt kompetens för att bryta utanförskap och stigmatisering.

Välkommen till oss på Instep som delar vår passion om människors utmaningar av att hitta rätt arbetsgivare och företagens utmaningar i att hitta rätt kandidater. Här får du ta del av våra talanger från världens alla hörn. Vi krånglar inte till det utan förenklar för alla parter. Med samhällsförberedande åtgärder vill vi skapa hållbara lösningar som gynnar både individer och företag.

/ Mensur & Kriv
Instep Sverige

Ändra språk

Språk