Telefon: 0709-793974

Integritetspolicy

Vi på Instep Sverige värnar om dina personliga uppgifter och er integritet. Vår prirotitet är att du du skall känna att uppgifterna ni skickar in till oss, alltid ligger I trygga händer.

Nedan finner du information om hur dina personuppgifter hanteras I samband med att du besöker våra webbsidor och eller använder några av våra tjänster online/offline, eller vid annan kontakt med oss.

Om du har några funderingar eller åsikter är du alltid välkommen att kontakta oss.

Vilka personuppgifter vi behandlar och varför

När du registrerar dig hos oss eller skickar dina personuppgifter till oss för att vi skall kunna återkomma till dig, då godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter för att fullfölja och tillhandhålla den service som vår verksamhet förväntas att ha. Vi hanterar dina personuppgifter I enlighet med gällande lagar och regler.

De personuppgifter som vi sparar, sparar vi endast så länge som det är nödvändigt, därefter raderas dessa. Om uppgifter skulle vara ofullständinga, irrelevanta eller felaktiga har du givetvis rätt att begära att dessa korrigeras eller raderas.

Dina personuppgifter och dina rättigheter kring dessa.

Skulle du vilja begära att Instep Sverige lämnar information till dig beträffande sin behandling av dina personuppgifter eller vill du begära en rättelse eller radera din personuppgifter, samt motsätta dig behandling av dina personuppgifter I framtiden. Då skall du skicka in denna begäran till oss på [email protected]

Skulle du begära att dina personuppgifter raderas kan Instep trots detta komma att spara vissa utav de lagrade personuppgifterna, om en sådan behandling kan stödjas på någon annan rättslig grund, som t.ex. att Instep har berättigat intresse av att behålla dessa uppgifter, eller via en rättslig förpliktelse.

Om du skulle ha klagomål angående vår hantering av dessa personuppgifter och anser att detta inte sker I enlighet med gällande rätt, då har du rätt att vända dig till Datainspektionen.

Ansvarig för dina personuppgifter

Instep Sverige AB, Sjöviksvägen 62, Stockholm, org-nr: 559131-2565, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som inhämtas och behandlas.

Ändra språk

Språk